Kunert Arizo

Karroca Arizo është një seri moderne dhe shumë-funksionale e prodhuar nga brendi i njohur Kunert. ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Karroca Kunert Arizo ka 4 pjesë dhe përbëhet nga: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👉 Portobebja apo shtrati (0-9 muaj),⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👉 Ulësja sportive apo karroca (9muaj – 3.5 vjeç),⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👉 Maksikoza,⠀⠀
👉 Canta me aksesorë: rrjete kundër insekteve dhe shiut, kallep i gotes⠀⠀⠀⠀
👉 Korniza e lehtë per tu palosur,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👉 Sistem i dyfisht i amortizimit,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👉 Sistemi i ventilimit,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👉 Frenim qëndror,⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👉 Materiale lëhtësisht te pastrushme,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👉 Garancion, etj.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kunert Arizo”

Your email address will not be published. Required fields are marked *